Programma 2017/2018

De Initiatiefgroep Alkmaar Stad van Compassie nodigt u van harte uit voor:

Compassie: wat beweegt je?!

Inspiratiemiddag op 17 maart

Op deze bijeenkomst kunt u twee activiteiten kiezen die het thema compassie vanuit verschillende invalshoeken belichten:

 • Inleiding en gesprek over het Handvest voor Compassie en Alkmaar Stad van Compassie
  Het Handvest voor Compassie (Charter for Compassion) is een interreligieuze oproep om anderen altijd zo te behandelen als je zelf behandeld wilt worden. Inmiddels zijn er wereldwijd niet alleen veel individuen, maar ook steden die het Handvest hebben ondertekend. Na uitleg over het Handvest voor Compassie en wat een Stad van Compassie is, gaan we met elkaar in gesprek over hoe we in Alkmaar met compassie samen kunnen leven en werken. Deze ontmoeting wordt begeleid door Marleen Kramer, coördinator inloophuis De Zwaan en lid van de initiatiefgroep Alkmaar Stad van Compassie.

 • Workshop oefeningen in compassie
  Compassie is iets wat we allemaal van nature hebben. In de loop van ons leven raken we het contact ermee vaak kwijt. In deze workshop doen we oefeningen die tot doel hebben om onszelf en anderen met meer zachtheid en begrip te bejegenen. De workshop wordt begeleid door geestelijk verzorger Leny Halvemaan en Annemarie Pronk, coördinator van het programma van De Zwaan. Beiden zijn lid van de initiatiefgroep Alkmaar Stad van Compassie.

 • Vanuit dialoog en verbinding naar een Alkmaar van en voor iedereen
  Alkmaar in Dialoog en Verbinding zoekt ‘vrijwilligers’ die in hun woonomgeving willen meewerken aan Alkmaar stad van en voor iedereen. Wijken en straten worden gezelliger als we met elkaar omgaan in respect voor het anders-zijn van anderen. De meeste mensen onderschrijven het belang van wederzijds respect, maar in het dagelijks leven verbinden we ons vooral met hen die op ons lijken. Hoe kunnen we verwondering voor het anders-zijn creëren? In deze workshop gaan we elkaar inspireren en enthousiasmeren in de hoop dat ons enthousiasme gaat stralen in Alkmaar. Deze ontmoeting wordt begeleid door Luc Hofmans, directeur Bureau Discriminatiezaken Art. 1 en lid van de initiatiefgroep Alkmaar Stad van Compassie.

 • Inleiding en uitwisseling over compassie in Tenach, Bijbel en Koran
  Deze bijeenkomst wordt begeleid door leden van de DrieBoekengroep van het ILPA, Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar. Zij vertellen over compassie in Tenach, Bijbel en Koran aan de hand van het verhaal over Abraham dat in alle drie de boeken voorkomt. Dit is een verhaal van omzien naar elkaar, gastvrijheid en in gelijkwaardigheid met anderen op weg zijn. Na een korte inleiding is er ruimte voor uitwisseling over ieders inspiratie en gedachten over compassie. De inleiders zijn Andy Deutsch vanuit de joodse gemeente, imam Elhoussaine Essabir en dominee Cokkie Groot.

 • Zangworkshop liederen van compassie
  “We are the world, we are the children. We are the ones, who make a brighter day, so let’s start giving!”
  In deze workshop zingen we met (=con) passie over compassie. De liederen zijn heel verschillend: een- en meerstemmig, in meerdere talen en uit diverse landen en culturen, religieus, spiritueel en pop. Enkele van deze liederen brengen we ten gehore tijds de afsluiting van deze inspiratiemiddag. De workshop wordt begeleid door zang- en koordocente Connie Kriek en pianiste Leontine Kaptein.

 • Inleiding en uitwisseling over compassie in het dagelijks leven
  Liefde en compassie, zegt de Dalai Lama, zijn geen luxe maar een noodzakelijkheid.
  Zonder deze kan de mensheid niet overleven. Maar zo groot als het klinkt, compassie zit in kleine, alledaagse dingen. Wie ogen heeft om te zien, ziet het overal om zich heen. En zoveel moeite is het niet om de wereld een stukje mooier en liefdevoller te maken. Rob Groen, psycholoog, trainer, huisvader en opa, kijkt om zich heen en gaat graag met u in gesprek.

 • Portrettekenen met compassie
  In deze workshop gaan we in tweetallen elkaar tekenen. We zetten onze potlood op het papier, kijken de ander aan en beginnen te tekenen zonder naar het papier te kijken of het potlood op te tillen. Vervolgens gaan we met acrylverf het portret zelf en de achtergrond inkleuren. Daarbij kunnen we onze fantasie gebruiken, bijvoorbeeld door een achtergrond te kiezen die we bij de persoon vinden passen. Door vorm en kleur kunnen we een bepaalde sfeer overbrengen. Tekenervaring of een bijzonder talent is niet nodig voor deze workshop, die wordt gegeven door Anne-Mieke Gisolf en Yolande van Rosmalen.
Datum:   17 maart     
Tijd:  13.30 - 17.00 uur    
Programma:  13.30 - 13.55 uur  Inschrijven voor workshops en presentaties   
   14.00 uur  Opening door burgemeester P. Bruinooge  
   14.15 - 16.45 uur  Twee rondes workshops en ontmoetingen  
   16.45 uur  Muzikale afsluiting  
Locatie:  Apostolisch Genootschap, Picassolaan 20, Alkmaar  
Kosten:  vrijwillige bijdrage na afloop  

Inlichtingen en opgave: met het opgaveformulierThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 06 55 27 61 04

Aanmelding voor deze middag is niet per se nodig, maar voor de organisatoren wel prettig.

Deze middag wordt georganiseerd door de initiatiefgroep Alkmaar Stad van Compassie. Dit is een groep van tien mensen met heel verschillende achtergronden die onderzoeken hoe we in Alkmaar met (meer) compassie samen kunnen leven en werken. De groep laat zich inspireren door het Handvest voor Compassie zoals dat is ontwikkeld door een groep vertegenwoordigers van zes religieuze tradities o.l.v. Karen Armstrong. De kern van dit handvest is de oproep om anderen altijd zo te behandelen als je zelf behandeld wilt worden. zie www.charterforcompassion.org, www.barmhartigheid.nl en www.handvestvoorcompassie.nl.

Oefencirkel verbindende communicatiegiraf jakhals

Het doel van verbindende communicatie is om met anderen en onszelf om te gaan vanuit mededogen en compassie.

Deze oefencirkel is een vervolg op de basistraining verbindende communicatie en bestemd voor mensen die bij De Zwaan of elders zo’n training gevolgd hebben.
De bijeenkomsten worden kort ingeleid met een thema. Daarna kunnen de aanwezigen situaties uit hun eigen leven inbrengen waarmee ze willen oefenen. Deze worden besproken en meestal ook uitgespeeld. Zo kan wat men op de training heeft geleerd, vorm krijgen in het dagelijks leven.

 • Maandag 9 april en 4 juni van 10.00 – 12.00 uur.
 • Tuinkamer Remonstrantse kerk, Fnidsen 33, Alkmaar
 • € 16 voor twee bijeenkomsten of € 10 voor een losse bijeenkomst
 • Docent: Edith Slop is Communicatie Hersteller/trainer op basis van Verbindende Communicatie. Zij biedt op een praktische en speelse wijze ondersteuning en begeleiding aan individuele mensen en organisaties/families die met elkaar in gesprek willen komen of blijven en elkaar oprecht willen horen en zien omdat contact, harmonie en verbinding wenselijk voor hen is. www.praktijk-oprecht.nl.
 • Informatie bij Annemarie Pronk 06 55 27 61 04.
 • Opgave via de website www.dezwaan-alkmaar.nl of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

N.B. Het is de bedoeling bij voldoende belangstelling de oefencirkel na de zomer opnieuw aan te bieden.


kracht van verbeelding

De kracht van verbeelding

Een ontmoetingsmiddag voor allen die de activiteiten van ‘De Zwaan’ en de oecumenische Laatdiensten ‘een warm hart toedragen’ en voor iedereen die belangstelling heeft voor ‘De kracht van verbeelding’.

 • Zaterdag 30 september:
  • 14.30 – 16.30 uur interactieve lezing,
  • 16.30 – 17.00 uur ontmoeting en borrel,
  • 17.00 – 18.00 uur maaltijd
 • Lutherse kerk, Oudegracht 187, Alkmaar
 • Deze ontmoetingsmiddag is gratis toegankelijk. Voor de maaltijd die na de interactieve lezing plaatsvindt, wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld. De opbrengst komt ten goede aan de Habitat reis van Heleen de Boer in januari 2018.
 • De interactieve lezing wordt verzorgd door Dr.Tjeu van den Berk. Hij is theoloog en doceerde aan de KTU in Utrecht . Hij houdt zich in zijn vakgebied vooral bezig met religie, verbeelding en kunst en schreef een aantal boeken over mystagogie, verbeeldend bewustzijn en over Die Zauberflöte van Mozart.
 • Opgave voor de lezing is niet nodig. Voor de maaltijd kunt u zich tot 28 september aanmelden bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of eventueel bij Annemarie Pronk. (06-55276104)

De kracht van verbeelding

In onze westerse cultuur werd de verbeelding in het verleden aan dichters overgelaten en stond zich-iets-verbeelden gelijk aan zich-iets-inbeelden. Eeuwenlang volgden de officiële instanties een spoor waarin er maar twee bronnen van kennis zijn die bestaansrecht hebben: de zintuiglijke en de conceptuele.
Er zijn echter ook steeds weer stromingen geweest die gewezen hebben op de lege plek daartussen, de plek waar de verbeelding thuishoort! Het verbeeldend bewustzijn, ook wel symbolisch bewustzijn genoemd, stond centraal in de inwijdingen van de oude mysteriegodsdiensten en ook in de oud-christelijke.
We moeten weer een pleidooi houden voor het verbeeldend bewustzijn waarin een mens speelt, zich illusies vormt, droomt en gevoelig is voor het paradoxale karakter van het leven.
De verbeelding is een van onze wonderbaarlijkste vermogens.
Daarin verleggen we de grenzen van wat als reëel en feitelijk gezien wordt. In de verbeelding bewegen we ons in ruimten waarvan nog geen landkaart bestaat. Vanuit een symbolisch bewustzijn bewegen we ons in een sfeer die rationeel en irrationeel tegelijk is. Zij staat aan de basis van ieder goed idee, van iedere scheppendeaanhtsl daad en van iedere goede preek!

Dr. Tjeu van den Berk

compassie lees en oefenCompassie

lees- en oefengroep

“Hoe komt het dat de vriendelijkheid van anderen, vooral als we die op een kritiek moment ontvangen, zo krachtig is en een zo diepe indruk op onze geest achterlaat? Het antwoord is eenvoudig dat een dergelijke daad ons raakt op het diepste niveau van ons mens-zijn, het punt waar we het meest menselijk zijn en een sterke behoefte aan vriendelijkheid en contact hebben.” (Uit: Thupten Jinpa, Compassie voor beginners)

Op deze middagen bespreken we met elkaar een aantal hoofdstukken uit boeken over compassie van Karen Armstrong (Compassie), Hein Stufkens (Mededogen als menselijke bestemming) en Thupten Jinpa (Compassie voor beginners). Ook doen we oefeningen in compassie en wisselen we uit wat deze ons brengen.

 • Donderdag 5 en 19 oktober, 2, 16 en 30 november, 14.00 – 16.00 uur.
 • ’t Swaenennest, Oudegracht 185, Alkmaar.
 • € 50,00 voor vijf bijeenkomsten, inclusief reader met alle teksten.
 • Annemarie Pronk volgde Sociale Academie en MO-A en MO-B Theologie. Bill van Schie voltooide na de kweekschool eveneens MO-A en MO-B Theologie. Beiden hebben ervaring als vormingswerker.

geschenk van je dromenHet geschenk van je dromen

korte cursus

Dromen zijn boodschappen van de ziel. Ze willen iets vertellen, maar zijn vaak wonderlijk, onnavolgbaar en bizar en daardoor moeilijk te begrijpen. In drie bijeenkomsten worden handvatten geboden om de eigen dromen en die van anderen te leren interpreteren.

We horen hoe we onze dromen kunnen waarnemen en opschrijven. Ook leren we onze eigen symbolentaal en bijzondere figuren in onze dromen kennen. We staan stil bij zich herhalende dromen, nachtmerries en klassieke thema’s als vallen, vliegen e.d. Met behulp van kleine oefeningen werken we met en praten we over onze dromen. Zo gaan we meer dromen, kunnen we onze dromen beter onthouden en begrijpen en kunnen ze ons helpen in ons leven overdag.

 • Vrijdag 10 november, 8 december en 12 januari, 14.00 – 17.00 uur
 • De Wijkplaats, Herenweg 14, Oudorp
 • € 45,00 voor drie middagen
 • Docent: Tsjitske Dijkstra begeleidt mensen met vragen over werk en leven. De magische wereld van de dromen boeit haar al jaren. Zij is verbonden aan het ITIP, www.itip.nl

Deze activiteit wordt aangeboden samen met de PGA.

dromen en verlangenDromen en verlangen

schrijfmeditatiemiddag

De periode voor Kerst wordt wel advent genoemd. Advent betekent komst en heeft betrekking op de geboorte van het Licht. In deze periode leven we in de verwachting van het Licht dat ons verlangen en dromen waarmaakt. De advent is van oudsher een periode van inkeer en bezinning.

Op deze middag schrijven we teksten over de weg naar het Licht van Kerst, over dromen en verlangen. We werken met korte meditaties en schrijfopdrachten. Dit is een vorm van creatief of intuïtief schrijven die er niet op gericht is om ‘mooi’ te schrijven, maar om dieper in contact te komen met onszelf en dat wat groter is dan wij. We laten ons verrassen door wat er in ons leeft aan dromen en verlangen. Schrijfervaring is niet nodig.

 • Zaterdag 9 december, 14.00 – 17.00 uur
 • Remonstrantse kerk, Fnidsen 33-37, Alkmaar
 • € 15,00
 • Docent: Marja Ligterink begeleidt in haar praktijk Zinne-beelden mensen met verlies- en rouwervaringen. Hierbij maakt ze gebruik van creatieve opdrachten, waaronder schrijven. www.zinne-beelden.nl

Verbindende Communicatie

verbindende communicatie

basistraining

“Praten en ons bewust worden van hoe we met onszelf en met de ander omgaan vanuit mededogen en compassie”, gebaseerd op het gedachtegoed van Marshall Rosenberg.
Verbindende Communicatie is geworteld in de intentie om relaties op te bouwen op basis van gelijkwaardigheid, zonder elkaar te veroordelen, straffen of belonen.

Twee dagen leren, oefenen en ervaren we aan de hand van situaties uit ons eigen leven. We leren achterhalen wat er in onszelf en in onze gesprekspartner leeft. Hoe we ons eigen leven en dat van anderen kunnen verrijken. Hoe we met de ander in verbinding kunnen blijven, ook als het lastig wordt en hoe we met mededogen en compassie voor onszelf en de ander kunnen luisteren en spreken.

 • Vrijdag 2 en 9 februari, 10.00 – 16.00 uur
 • Locatie: 2 februari: De Wijkplaats, Herenweg 14, Oudorp;
  Locatie: 9 februari: De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, Alkmaar.
 • € 67,50 voor twee hele dagen, inclusief syllabus
 • Docent: Edith Slop is Communicatie Hersteller/trainer op basis van Verbindende Communicatie. Zij biedt op een praktische en speelse wijze ondersteuning en begeleiding aan individuele mensen en organisaties/families die met elkaar in gesprek willen komen of blijven. En elkaar oprecht willen horen en zien omdat contact, harmonie en verbinding wenselijk voor hen is. www.praktijk-oprecht.nl

U kunt u alleen nog aanmelden voor de wachtlijst via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

luther en bachi.v.m. persoonlijke omstandigheden gaat deze muzikale lezing niet door.

Geen Bach zonder Luther

muzikale lezing

Steeds vaker wordt in de veertigdagentijd de Matthäuspassion van Johann Sebastian Bach ten gehore gebracht en bezocht. Wat veel luisteraars en zangers niet weten, is dat Bach zich rechtstreeks op Maarten Luther heeft gebaseerd.

Op deze middag vertelt Govert Jan Bach over de invloed die Luther heeft gehad op het leven en werk van Bach en over de overeenkomsten tussen beiden. Ook gaat hij zijdelings in op de vraag hoe het komt dat de Matthäus Passion en andere religieuze muziek zo razend populair zijn, ook onder mensen die zichzelf niet als gelovig beschouwen. De voordracht wordt afgewisseld met muziek van Bach die op het prachtige orgel ten gehore wordt gebracht door Pieter van Dijk. Ook zingen we samen een enkel lied van de hand van Luther en Bach en is er gelegenheid om met Govert Jan Bach en Pieter van Dijk in gesprek te gaan.

 • Zaterdag 10 maart, 14.30 – 17.00 uur
 • Remonstrantse kerk, Fnidsen 33-37, Alkmaar
 • € 7,50
 • Aanmelden voor deze activiteit is niet noodzakelijk, maar voor de organisatoren wel prettig.
 • Govert Jan Bach heeft gewerkt als pastoraal psycholoog en schrijft en vertelt tegenwoordig over klassieke muziek, o.a. bij de Concertzender in het programma ‘Geen dag zonder Bach’.
 • Pieter van Dijk is stadsorganist van Alkmaar en hoofdvakdocent orgel aan meerdere conservatoria. Hij is ook organist van de Grote of Sint Laurenskerk en de Lutherse kerk in Alkmaar.

Deze activiteit wordt aangeboden samen met de Lutherse kerk, de parochie HH. Matthias-Laurentius, de PGA en de Laatdiensten.

zenmeditatie

Maandelijkse zenmeditatiebijeenkomsten

Zenmeditatie vindt haar oorsprong in het boeddhisme. Al een jaar of vijftig wordt deze vorm van meditatie ook in christelijke kringen, zoals kerken en kloosters, beoefend. Zenmeditatie en christendom blijken meer overeenkomsten te hebben dan op het eerste gezicht vaak lijkt. De ervaring leert dat zij elkaar wederzijds kunnen verdiepen.

In deze maandelijkse bijeenkomsten voor mensen die vertrouwd zijn met zenmeditatie, mediteren we tweemaal 25 minuten zittend, afgewisseld met tien minuten loopmeditatie. Ook luisteren we naar teksten uit de christelijke mystiek en het zenboeddhisme en naar een kort commentaar hierop door de begeleider waarin een verband wordt gelegd tussen christendom en zen. We sluiten de avonden af met een korte zitmeditatie en een kop thee.

 • Tien keer op de vierde donderdag van de maand m.i.v. 28 september van 19.30 – 21.00 uur.
 • De Terp, Kerklaan 4, Oudorp
 • € 65,00 voor tien bijeenkomsten
 • Docent: Bert Helmich (072-5618406) volgde HBO-MWD en bachelor HBO-Theologie

Opgave en financiën

 • Voor meer informatie over de activiteiten kunt u contact opnemen met de programmacoördinator Annemarie Pronk via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 06-55276104. Als uw financiële situatie een belemmering vormt om u op te geven, neemt u dan alstublieft ook contact met haar op.
 • U kunt zich aanmelden via de website (zie onderaan deze pagina) of eventueel telefonisch via 06-55276104.
 • Uw aanmelding is definitief als het cursusgeld op het rekeningnummer van De Zwaan staat onder vermelding van uw naam en de betreffende activiteit(en). NL 31 INGB 0677 4695 78 t.n.v. Stichting De Zwaan.
 • Als u over ruime financiële middelen beschikt, dan stellen we het erg op prijs als u iets extra’s overmaakt. U kunt het werk van De Zwaan ook steunen door donateur te worden. Dat is aantrekkelijk omdat De Zwaan een ANBI-verklaring heeft waardoor donateurs hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

opgaveformulier