Programma 2017/2018

Beste belangstellende,

Graag vragen wij uw aandacht voor het nieuwe programma van De Zwaan. 

Al meer dan vijftien jaar biedt De Zwaan zenmeditatie aan. Deze doorlopende activiteit start op donderdagavond 28 september.

Net als vorig seizoen hebben we samen met de oecumenische Laatdiensten een jaarthema vastgesteld: dromen en visioenen.

 • Op zaterdagmiddag 30 september vindt de feestelijke aftrap van ons gezamenlijke seizoen plaats met een maaltijd en een lezing over ‘De kracht van verbeelding’ door dr. Tjeu van den Berk, theoloog en kenner van ‘de wereld van de dromen’ bij uitstek.
 • Omdat de winter met zijn lange nachten in het bijzonder een periode is om met dromen bezig te zijn, begint op vrijdagmiddag 10 november de cursus Het geschenk van je dromen.
 • In de advent vindt op zaterdag 9 december onze laatste activiteit rond het thema dromen plaats: de schrijfmeditatiemiddag Dromen en verlangen.

Vanaf donderdagmiddag 5 oktober kunt u meedoen met de lees- en oefengroep compassie.

In het voorjaar van 2018 staan de volgende activiteiten op het programma:

 • Mens, wie ben je? Interactieve lezing door Welmoed Vlieger over ‘De weg van de mens’ van de joodse filosoof en psycholoog Martin Buber op zaterdagmiddag 27 januari.
 • Een tweedaagse training Verbindende communicatie door Edith Slop op vrijdag 2 en 9 februari.
 • Muzikale lezing over de Matthäus Passion en Bach op zaterdagmiddag 10 maart. Govert Jan Bach vertelt over waarom de Matthäus Passion veel mensen zo diep raakt en over de invloed van Luther op Bach. Stadsorganist Pieter van Dijk speelt op het orgel muziek van Bach.

Als laatste maken wij u graag attent op een drietal bijeenkomsten vanaf woensdagavond 4 oktober over het thema ‘Interreligieuze ethiek’, die georganiseerd worden door het ILPA. www.ilpa.nl/cursus

Wij wensen u een inspirerend Zwaanjaar toe en hopen u bij onze activiteiten te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Annemarie Pronk
programmacoördinator

Hieronder vindt u een beschrijving van onze activiteiten in chronologische volgorde.

zenmeditatie

Maandelijkse zenmeditatiebijeenkomsten

Zenmeditatie vindt haar oorsprong in het boeddhisme. Al een jaar of vijftig wordt deze vorm van meditatie ook in christelijke kringen, zoals kerken en kloosters, beoefend. Zenmeditatie en christendom blijken meer overeenkomsten te hebben dan op het eerste gezicht vaak lijkt. De ervaring leert dat zij elkaar wederzijds kunnen verdiepen.

In deze maandelijkse bijeenkomsten voor mensen die vertrouwd zijn met zenmeditatie, mediteren we tweemaal 25 minuten zittend, afgewisseld met tien minuten loopmeditatie. Ook luisteren we naar teksten uit de christelijke mystiek en het zenboeddhisme en naar een kort commentaar hierop door de begeleider waarin een verband wordt gelegd tussen christendom en zen. We sluiten de avonden af met een korte zitmeditatie en een kop thee.

 • Tien keer op de vierde donderdag van de maand m.i.v. 28 september van 19.30 – 21.00 uur.
 • De Terp, Kerklaan 4, Oudorp
 • € 65,00 voor tien bijeenkomsten
 • Docent: Bert Helmich (072-5618406) volgde HBO-MWD en bachelor HBO-Theologie

kracht van verbeelding

De kracht van verbeelding

Een ontmoetingsmiddag voor allen die de activiteiten van ‘De Zwaan’ en de oecumenische Laatdiensten ‘een warm hart toedragen’ en voor iedereen die belangstelling heeft voor ‘De kracht van verbeelding’.

 • Zaterdag 30 september:
  • 14.30 – 16.30 uur interactieve lezing,
  • 16.30 – 17.00 uur ontmoeting en borrel,
  • 17.00 – 18.00 uur maaltijd
 • Lutherse kerk, Oudegracht 187, Alkmaar
 • Deze ontmoetingsmiddag is gratis toegankelijk. Voor de maaltijd die na de interactieve lezing plaatsvindt, wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld. De opbrengst komt ten goede aan de Habitat reis van Heleen de Boer in januari 2018.
 • De interactieve lezing wordt verzorgd door Dr.Tjeu van den Berk. Hij is theoloog en doceerde aan de KTU in Utrecht . Hij houdt zich in zijn vakgebied vooral bezig met religie, verbeelding en kunst en schreef een aantal boeken over mystagogie, verbeeldend bewustzijn en over Die Zauberflöte van Mozart.
 • Opgave voor de lezing is niet nodig. Voor de maaltijd kunt u zich tot 28 september aanmelden bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of eventueel bij Annemarie Pronk. (06-55276104)

De kracht van verbeelding

In onze westerse cultuur werd de verbeelding in het verleden aan dichters overgelaten en stond zich-iets-verbeelden gelijk aan zich-iets-inbeelden. Eeuwenlang volgden de officiële instanties een spoor waarin er maar twee bronnen van kennis zijn die bestaansrecht hebben: de zintuiglijke en de conceptuele.
Er zijn echter ook steeds weer stromingen geweest die gewezen hebben op de lege plek daartussen, de plek waar de verbeelding thuishoort! Het verbeeldend bewustzijn, ook wel symbolisch bewustzijn genoemd, stond centraal in de inwijdingen van de oude mysteriegodsdiensten en ook in de oud-christelijke.
We moeten weer een pleidooi houden voor het verbeeldend bewustzijn waarin een mens speelt, zich illusies vormt, droomt en gevoelig is voor het paradoxale karakter van het leven.
De verbeelding is een van onze wonderbaarlijkste vermogens.
Daarin verleggen we de grenzen van wat als reëel en feitelijk gezien wordt. In de verbeelding bewegen we ons in ruimten waarvan nog geen landkaart bestaat. Vanuit een symbolisch bewustzijn bewegen we ons in een sfeer die rationeel en irrationeel tegelijk is. Zij staat aan de basis van ieder goed idee, van iedere scheppendeaanhtsl daad en van iedere goede preek!

Dr. Tjeu van den Berk

compassie lees en oefenCompassie

lees- en oefengroep

de groep is vol, aanmelden is niet meer mogelijk.

“Hoe komt het dat de vriendelijkheid van anderen, vooral als we die op een kritiek moment ontvangen, zo krachtig is en een zo diepe indruk op onze geest achterlaat? Het antwoord is eenvoudig dat een dergelijke daad ons raakt op het diepste niveau van ons mens-zijn, het punt waar we het meest menselijk zijn en een sterke behoefte aan vriendelijkheid en contact hebben.” (Uit: Thupten Jinpa, Compassie voor beginners)

Op deze middagen bespreken we met elkaar een aantal hoofdstukken uit boeken over compassie van Karen Armstrong (Compassie), Hein Stufkens (Mededogen als menselijke bestemming) en Thupten Jinpa (Compassie voor beginners). Ook doen we oefeningen in compassie en wisselen we uit wat deze ons brengen.

 • Donderdag 5 en 19 oktober, 2, 16 en 30 november, 14.00 – 16.00 uur.
 • ’t Swaenennest, Oudegracht 185, Alkmaar.
 • € 50,00 voor vijf bijeenkomsten, inclusief reader met alle teksten.
 • Annemarie Pronk volgde Sociale Academie en MO-A en MO-B Theologie. Bill van Schie voltooide na de kweekschool eveneens MO-A en MO-B Theologie. Beiden hebben ervaring als vormingswerker.

geschenk van je dromenHet geschenk van je dromen

korte cursus

U kunt u alleen nog aanmelden voor de wachtlijst via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Dromen zijn boodschappen van de ziel. Ze willen iets vertellen, maar zijn vaak wonderlijk, onnavolgbaar en bizar en daardoor moeilijk te begrijpen. In drie bijeenkomsten worden handvatten geboden om de eigen dromen en die van anderen te leren interpreteren.

We horen hoe we onze dromen kunnen waarnemen en opschrijven. Ook leren we onze eigen symbolentaal en bijzondere figuren in onze dromen kennen. We staan stil bij zich herhalende dromen, nachtmerries en klassieke thema’s als vallen, vliegen e.d. Met behulp van kleine oefeningen werken we met en praten we over onze dromen. Zo gaan we meer dromen, kunnen we onze dromen beter onthouden en begrijpen en kunnen ze ons helpen in ons leven overdag.

 • Vrijdag 10 november, 8 december en 12 januari, 14.00 – 17.00 uur
 • De Wijkplaats, Herenweg 14, Oudorp
 • € 45,00 voor drie middagen
 • Docent: Tsjitske Dijkstra begeleidt mensen met vragen over werk en leven. De magische wereld van de dromen boeit haar al jaren. Zij is verbonden aan het ITIP, www.itip.nl

Deze activiteit wordt aangeboden samen met de PGA.

dromen en verlangenDromen en verlangen

schrijfmeditatiemiddag

De periode voor Kerst wordt wel advent genoemd. Advent betekent komst en heeft betrekking op de geboorte van het Licht. In deze periode leven we in de verwachting van het Licht dat ons verlangen en dromen waarmaakt. De advent is van oudsher een periode van inkeer en bezinning.

Op deze middag schrijven we teksten over de weg naar het Licht van Kerst, over dromen en verlangen. We werken met korte meditaties en schrijfopdrachten. Dit is een vorm van creatief of intuïtief schrijven die er niet op gericht is om ‘mooi’ te schrijven, maar om dieper in contact te komen met onszelf en dat wat groter is dan wij. We laten ons verrassen door wat er in ons leeft aan dromen en verlangen. Schrijfervaring is niet nodig.

 • Zaterdag 9 december, 14.00 – 17.00 uur
 • Remonstrantse kerk, Fnidsen 33-37, Alkmaar
 • € 15,00
 • Docent: Marja Ligterink begeleidt in haar praktijk Zinne-beelden mensen met verlies- en rouwervaringen. Hierbij maakt ze gebruik van creatieve opdrachten, waaronder schrijven. www.zinne-beelden.nl

Mens, wie ben je?

Deze interactieve lezing gaat niet door.

Verbindende Communicatie

verbindende communicatie

basistraining

“Praten en ons bewust worden van hoe we met onszelf en met de ander omgaan vanuit mededogen en compassie”, gebaseerd op het gedachtegoed van Marshall Rosenberg.
Verbindende Communicatie is geworteld in de intentie om relaties op te bouwen op basis van gelijkwaardigheid, zonder elkaar te veroordelen, straffen of belonen.

Twee dagen leren, oefenen en ervaren we aan de hand van situaties uit ons eigen leven. We leren achterhalen wat er in onszelf en in onze gesprekspartner leeft. Hoe we ons eigen leven en dat van anderen kunnen verrijken. Hoe we met de ander in verbinding kunnen blijven, ook als het lastig wordt en hoe we met mededogen en compassie voor onszelf en de ander kunnen luisteren en spreken.

 • Vrijdag 2 en 9 februari, 10.00 – 16.00 uur
 • Locatie wordt nog bekendgemaakt.
 • € 65,00 voor twee hele dagen, inclusief syllabus
 • Docent: Edith Slop is Communicatie Hersteller/trainer op basis van Verbindende Communicatie. Zij biedt op een praktische en speelse wijze ondersteuning en begeleiding aan individuele mensen en organisaties/families die met elkaar in gesprek willen komen of blijven. En elkaar oprecht willen horen en zien omdat contact, harmonie en verbinding wenselijk voor hen is. www.praktijk-oprecht.nl

luther en bachGeen Bach zonder Luther

muzikale lezing

Steeds vaker wordt in de veertigdagentijd de Matthäuspassion van Johann Sebastian Bach ten gehore gebracht en bezocht. Wat veel luisteraars en zangers niet weten, is dat Bach zich rechtstreeks op Maarten Luther heeft gebaseerd.

Op deze middag vertelt Govert Jan Bach over de invloed die Luther heeft gehad op het leven en werk van Bach en over de overeenkomsten tussen beiden. Ook gaat hij zijdelings in op de vraag hoe het komt dat de Matthäus Passion en andere religieuze muziek zo razend populair zijn, ook onder mensen die zichzelf niet als gelovig beschouwen. De voordracht wordt afgewisseld met muziek van Bach die op het prachtige orgel ten gehore wordt gebracht door Pieter van Dijk. Ook zingen we samen een enkel lied van de hand van Luther en Bach en is er gelegenheid om met Govert Jan Bach en Pieter van Dijk in gesprek te gaan.

 • Zaterdag 10 maart, 14.30 – 17.00 uur
 • Lutherse kerk, Oudegracht 187, Alkmaar
 • € 7,50
 • Aanmelden voor deze activiteit is niet noodzakelijk, maar voor de organisatoren wel prettig.
 • Govert Jan Bach heeft gewerkt als pastoraal psycholoog en schrijft en vertelt tegenwoordig over klassieke muziek, o.a. bij de Concertzender in het programma ‘Geen dag zonder Bach’.
 • Pieter van Dijk is stadsorganist van Alkmaar en hoofdvakdocent orgel aan meerdere conservatoria. Hij is ook organist van de Grote of Sint Laurenskerk en de Lutherse kerk in Alkmaar.

Deze activiteit wordt aangeboden samen met de Lutherse kerk, de parochie HH. Matthias-Laurentius, de PGA en de Laatdiensten.

Opgave en financiën

 • Voor meer informatie over de activiteiten kunt u contact opnemen met de programmacoördinator Annemarie Pronk via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 06-55276104. Als uw financiële situatie een belemmering vormt om u op te geven, neemt u dan alstublieft ook contact met haar op.
 • U kunt zich aanmelden via de website (zie onderaan deze pagina) of eventueel telefonisch via 06-55276104.
 • Uw aanmelding is definitief als het cursusgeld op het rekeningnummer van De Zwaan staat onder vermelding van uw naam en de betreffende activiteit(en). NL 31 INGB 0677 4695 78 t.n.v. Stichting De Zwaan.
 • Als u over ruime financiële middelen beschikt, dan stellen we het erg op prijs als u iets extra’s overmaakt. U kunt het werk van De Zwaan ook steunen door donateur te worden. Dat is aantrekkelijk omdat De Zwaan een ANBI-verklaring heeft waardoor donateurs hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

opgaveformulier