header v2

Leven naar de dood?dialoogmiddag2020

dialoogmiddag

Wat hebben de religies te zeggen als het gaat over belangrijke levensvragen? Veel! Want, wij zijn hier maar tijdelijk en hoe leef je goed? Hoe leef je met het besef dat het leven eindig is. En wat daarna? Mijn lieve hemel...
De dood heeft een plek in ieders leven. Welke vragen heb je? Welke teksten en rituelen vind je dan passend, om de dood te aanvaarden? Om het leven uit handen te geven? Wat troost je, wat verheugt je?
Spannende vragen, waarover vele opvattingen en antwoorden in de wereld en de religies en levensovertuigingen te vinden zijn.
Daarover willen we gezamenlijk nadenken en spreken op de dialoogmiddag van 21 maart. Er zullen inleidingen van diverse kanten zijn en er is gesprek mogelijk over deze menselijke vragen rond leven en dood.
Het Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar (ILPA-3Boekengroep) belicht het thema vanuit de drie boeken: Tenach, Bijbel en Koran. En ook vanuit Boeddhistisch en Humanistisch perspectief zal er een inleiding worden verzorgd. Organisatie in samenwerking met De Zwaan.

  • Zaterdag 21 maart, 14.30 -16.30 uur
  • Surinaamse Sunni-Razvi Moskee, Mesdaglaan 194, Alkmaar