header v2

raam02.jpg

Inloophuis

Vier dagen in de week is 't Swaenennest geopend voor een ieder die behoefte heeft aan een kop koffie, wat gezelligheid en /of een goed gesprek. De vrijwilligers van de Zwaan zorgen voor de koffie en een fijne sfeer. U kunt met hen over allerlei onderwerpen praten. Mocht u behoefte hebben aan een meer vertrouwelijk gesprek dan kunnen zij voor u een afspraak maken met de coödinator van het Inloophuis of met Eva Hali van Chaja.

 

Het Inloophuis is het gehele jaar geopend
op dinsdag t/m vrijdag
van 10.30 uur tot 12.30 uur

ISBA

ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar) stelt zich tot doel om de materiële situatie van mensen, die tussen wal en schip raken of dreigen te raken, te verbeteren. Zij kan dit (in overleg met de hulpvrager) doen door contact te leggen met de meest geëigende instanties (bemiddeling en verwijzing) en ook, indien nodig, door een eenmalige kleine gift of lening te verstrekken als overbrugging naar een meer structurele oplossing.

Het Isba houdt spreekuur op de woensdagmorgen tijdens de openingstijden van inloopcentrum De Zwaan (10.30-12.30 uur).

Het fonds wordt op peil gehouden bijdragen van de gezamenlijke Alkmaarse kerken, door diaconieën en caritasinstellingen, en door giften van instanties en particuliere donateurs.
Het rekeningnummer is: NL81 INGB 0651 2585 02