raam07.jpg

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief.


anbi logo 1

Wat kunt u vinden op deze website

Op deze website vindt u algemene informatie over De Zwaan.
In het programma staat het actuele aanbod van cursussen.
In het archief staan documenten die u kunt downloaden, zoals het jaarverslag en het programma.

Programma 2018/2019

Het programma voor het najaar 2018 is bekend en staat op de programmapagina.


Kerk in Actie

I.v.m. een collecte van PKN Kerk in Actie is er gefilmd in Inloophuis De Zwaan.
Dit filmpje geeft een aardig beeld van het inloophuis.

(klik op het symbooltje met de 4 pijltjes voor volledig schermweergave.)


Vrouwengroep

Binnen De Zwaan starten we dit jaar met een gespreksgroep voor vrouwen in de leeftijd van 30 - 65 jaar. De bedoeling is dat de groep bestaat uit maximaal 8 vrouwen en wordt begeleid door Eva Hali en Gerda Beemer.

Er zijn twaalf bijeenkomsten, een keer in de 14 dagen op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

De groep biedt de gelegenheid om met andere vrouwen in gesprek te gaan. U zult merken dat U en uw groepsleden een en ander zullen herkennen. Deze herkenning kan ondersteunend werken.
De begeleidsters zullen het groepsproces bewaken, thema’s inbrengen en voorstellen doen met betrekking tot de vorm van werken.
Thema’s die na de kennismaking aan de orde komen zijn:

  • Vrouwen en autonomie
  • Communicatie
  • Sociale contacten
  • Vrije tijd

Telefonisch aanmelden bij Eva Hali, 0p maandagochtend van 10.00 – 12.00 uur en donderdagmiddag van 16.00 – 18.00 uur, telefoonnummer: 06 28 66 86 46.

Goed dat je er bent

dezwaan 002

In Inloophuis De Zwaan kun je zomaar even binnenwandelen. Je wordt welkom geheten, en krijgt een kopje koffie of thee aangeboden. Het is er warm en droog, het is er gezellig. Er is een stem die zegt: goed dat je er bent!

Vier ochtenden in de week ontvangen we gasten waarvan er een aantal heel vaak komen. Zij leven mee met elkaars wel en wee. Zoals in een huis inderdaad. En net als een gewoon huis wordt zo ook het 'huis' van De Zwaan een thuis. Daar is behoefte aan bij onze gasten. Wij merken: lang niet iedereen in onze stad heeft een 'thuis'. Daarom zijn we blij dat we onze gasten de sfeer van zo'n thuis kunnen bieden. Wie heeft dat niet nodig?

Naast de min of meer vaste gasten ontvangt De Zwaan ook incidentele bezoekers. Vaak komen ze om financiële hulp. Daarin helpt het ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar e.o.). Bij een kop koffie komen de verhalen los, en dan gaat het altijd over meer dan alleen de financiën. We merken: een plek waar tijd is voor de verhalen, is kostbaar...

Ons Inloophuis: uw steun meer dan waard!


Het ISBA houdt spreekuur op de woensdagmorgen tijdens de openingstijden van inloopcentrum De Zwaan (10.30-12.30 uur).


 

Alkmaar Stad van Compassie

compassieDe Zwaan is initiatiefnemer van Alkmaar Stad van Compassie. Inmiddels zijn we met een groep van twaalf mensen met heel verschillende achtergronden aan het onderzoeken hoe we in Alkmaar met (meer) compassie samen kunnen leven en werken. Wij laten ons inspireren door het Handvest voor Compassie zoals dat is ontwikkeld door een groep vertegenwoordigers van zes religieuze tradities o.l.v. Karen Armstrong. De kern van dit handvest is de oproep om anderen altijd zo te behandelen als je zelf behandeld wilt worden. Meer informatie via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 06 – 55 27 61 04 en op www.charterforcompassion.org, www.barmhartigheid.nl en www.handvestvoorcompassie.nl.