header v2

raam01.jpg

Nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

Lees hier onze oude nieuwsbrieven.


Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie.


anbi logo 1


Het werk van De Zwaan wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kansfonds groen


privacy 895556

Goed dat je er bent

In Inloophuis De Zwaan kun je zomaar even binnenwandelen. Je wordt welkom geheten, en krijgt een kopje koffie of thee aangeboden. Het is er warm en droog, het is er gezellig. Er is een stem die zegt: goed dat je er bent!

Vier ochtenden in de week ontvangen we gasten waarvan er een aantal heel vaak komen. Zij leven mee met elkaars wel en wee. Zoals in een huis inderdaad. En net als een gewoon huis wordt zo ook het 'huis' van De Zwaan een thuis. Daar is behoefte aan bij onze gasten. Wij merken: lang niet iedereen in onze stad heeft een 'thuis'. Daarom zijn we blij dat we onze gasten de sfeer van zo'n thuis kunnen bieden. Wie heeft dat niet nodig?

Naast de min of meer vaste gasten ontvangt De Zwaan ook incidentele bezoekers. Vaak komen ze om financiële hulp. Daarin helpt het ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar e.o.). Bij een kop koffie komen de verhalen los, en dan gaat het altijd over meer dan alleen de financiën. We merken: een plek waar tijd is voor de verhalen, is kostbaar...

Ons Inloophuis: uw steun meer dan waard!

De Zwaan blijft open op het Luttik Oudorp!

Steiger2 20210901 104722 Het Inloophuis van De Zwaan is geopend op dinsdag- woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur. Ons bezoekadres is: Luttik Oudorp 93.

Naast onze inloop hebben we de mogelijkheid om een afspraak te maken voor persoonlijke gesprek:
Voor een persoonlijke gesprek met Eva of Marleen kun je bellen/whatsappen/sms versturen naar 06-28 66 86 46 van maandag t/m donderdag. 

Het spreekuur van het ISBA is open op woensdagochtend van 10.30-12.30 uur. Je kunt op deze tijd binnenlopen of vooraf een afspraak maken op nummer 06-30 40 55 00.

Het Steunpunt Verlies en Rouw is geopend op dinsdagmiddag 22 juni van 14.00 tot 16.00 uur. Hiervoor kun je je opgeven per e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  of door te bellen met 06-11 44 56 37 of met 06-30 08 86 10.

Wat kunt u vinden op deze website

Op deze website vindt u algemene informatie over De Zwaan.
In het programma staat het actuele aanbod van cursussen.
In het archief staan documenten die u kunt downloaden, zoals ons privacybeleid, anbi-gegevens en oudere programma's.


 Contact

Aanloophuis De Steiger
• 06 – 21 63 87 66
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Inloophuis De Zwaan
• 06 – 28 66 86 46
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ISBA noodfonds
• 06 – 30 40 55 00

Inloophuis De Zwaan en Aanloophuis De Steiger hadden een gezamenlijke vrijwilligersmiddag!

Inloophuis De Zwaan en Aanloophuis De Steiger hadden een gezamenlijke vrijwilligersmiddag!
Op vrijdagmiddag 5 november werden alle vrijwilligers op de Oudegracht bij Inloophuis De Zwaan verwelkomd met een bakkie koffie/thee vanuit onze bakfiets. Er was een middag voor alle vrijwilligers georganiseerd om met elkaar en met onze beide organisaties kennis te maken. Beide inloophuizen bestaan al respectievelijk 27 en 21 jaar, als goede vrienden naast elkaar. De tijd is rijp om, nu we onder hetzelfde dak zijn, op meer terreinen samen te werken.
In de kerk was er een presentatie van alle activiteiten, dit is een mooi aanvullend aanbod. Daarna gingen we gezamenlijk op pad naar De Steiger. Onderweg was er een presentatie van het Welkom in mijn wereldproject, waarin Esther, Ron en Lute hun eigen ervaringen met dakloosheid in Alkmaar met de aanwezigen vrijwilligers deelden. In De Steiger was het warm en gezellig, er was een kopje soep en daar ging de kennismaking verder in kleine groepjes. We vertelden elkaar over een bijzondere ervaring in het Inloop/Aanloophuis, één van de vrijwilligers vertelde:
“Een bezoekster van De Zwaan met veel problemen wilde graag praten. We zijn in een hoekje gaan zitten en zij vertelde haar verhaal terwijl ze mijn handen vastpakte. Haar handen waren koud en mijn handen warm. Aan het eind van het gesprek waren mijn handen koud en haar handen warm, ze ging opgelucht de deur uit.”
De foto’s vertellen hun eigen verhaal...

vrijwilligersmiddag

30 oktober: gedenkmiddag - terugblik

Op zaterdag 30 oktober organiseerde het Steunpunt Verlies en Rouw in kerkelijk centrum 'de Blije Mare' een gedenkmiddag: voor iedereen die een dierbare mist.
Tijdens deze middag werd de naam genoemd en een lichtje gebrand voor iemand die je mist. Er werden 35 namen genoemd. Het was een ingetogen, mooie en warme middag.
Muzikale medewerking was er van Gregor Overtoom (viool) en Liesbeth Brinkman (zang)

Steunpunt verlies en rouw

Elke derde dinsdagmiddag van de maand is er het Steunpunt Verlies en Rouw voor iedereen die een dierbare heeft verloren. Wanneer u een dierbare hebt verloren, kunt u behoefte hebben aan een plek waar aandacht en ruimte is voor uw verhaal en waar u verdriet en ervaringen kunt delen met lotgenoten. In die behoefte wil deze activiteit van De Zwaan voorzien. De middagen starten om 14.00 uur en eindigen om 16.30 uur.
lees meer

Programma 

aarde

Helaas moesten we veel activiteiten van het afgelopen seizoen afgelasten i.v.m. het coronavirus.
Ook de voor het seizoen 2021/2022 kunnen de  activiteiten geen doorgang vinden.

Spreekuur ISBA

Het ISBA houdt spreekuur op de woensdagmorgen tijdens de openingstijden van inloopcentrum De Zwaan (10.30-12.30 uur).

Alkmaar Taal Thuis

ATT

In het najaar van 2019 is Alkmaar Taal Thuis een afdeling van Stichting De Zwaan geworden. Elke dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur wordt er taalles gegeven in wijkcentrum De Rekere, aan de Drechterwaard in Huiswaard I in Alkmaar.
Zowel Alkmaar Taal Thuis als De Zwaan zetten zich in voor de belangen van medemensen met verschillende culturele, religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden! We willen er voor hen zijn, onze aandacht afstemmen op de vragen en behoeften die er leven.

CHAJA – voor een persoonlijk gesprek

“Even in een rustige omgeving praten over dingen die voor mij belangrijk zijn”.
Eva Hali is al ruim 5 jaar hét gezicht en aanspreekpunt van Chaja, de afdeling voor een persoonlijk gesprek. In de afgelopen jaren zijn er veelal bezoekers van De Zwaan geweest die hier enkele keren, of voor langere tijd gebruik van hebben gemaakt. Ook is er een serie groepsgesprekken geweest, heel waardevolle bijeenkomsten. Maar Eva is niet alleen met haar aandacht beschikbaar voor de gasten van De Zwaan, ook voor mensen buiten De Zwaan bestaat de mogelijkheid een afspraak te maken om te praten over vragen en gebeurtenissen ‘uit het leven gegrepen’, om zo te zeggen. In een persoonlijk gesprek.
Een afspraak maken kan via het telefoonnummer 06 – 28 66 86 46.
Eva heeft vele jaren gesprekservaring als pastoraal werker en als vrijwilliger bij Inloophuis De Zwaan en bij Aandachtcentrum Stem in de Stad in Haarlem.

Alkmaar Stad van Compassie

compassieDe Zwaan is initiatiefnemer van Alkmaar Stad van Compassie. Inmiddels zijn we met een groep van twaalf mensen met heel verschillende achtergronden aan het onderzoeken hoe we in Alkmaar met (meer) compassie samen kunnen leven en werken. Wij laten ons inspireren door het Handvest voor Compassie zoals dat is ontwikkeld door een groep vertegenwoordigers van zes religieuze tradities o.l.v. Karen Armstrong. De kern van dit handvest is de oproep om anderen altijd zo te behandelen als je zelf behandeld wilt worden. Meer informatie via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 06 – 55 27 61 04 en op www.charterforcompassion.org, www.barmhartigheid.nl en www.handvestvoorcompassie.nl.