header v2

raam03.jpg

Nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

Lees hier onze oude nieuwsbrieven.


Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie.


anbi logo 1


Het werk van De Zwaan wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kansfonds groen


privacy 895556

Wat kunt u vinden op deze website

Op deze website vindt u algemene informatie over De Zwaan.
In het programma staat het actuele aanbod van cursussen.
In het archief staan documenten die u kunt downloaden, zoals ons privacybeleid, anbi-gegevens en oudere programma's.


Steiger2

De Zwaan is weer open!

Inloophuis De Zwaan is weer beperkt en op afspraak geopend, op dinsdag- en donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur.
Voor een afspraak kun je bellen/whatsappen/sms versturen naar 06-28 66 86 46 van maandag t/m donderdag.

Het spreekuur van het ISBA is open op woensdagochtend van 10.30-12.30 uur. Ook hiervoor is een afspraak maken noodzakelijk. Dit kan op nummer 06-30 40 55 00.

Het Steunpunt Verlies en Rouw is geopend op dinsdagmiddag 11 mei van 14.00 tot 16.00 uur. Hiervoor kun je je opgeven per e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  of door te bellen met 06-11 44 56 37 of met 06-30 08 86 10.


 

BillBill van Schie overleden.

Ons bestuurslid Bill van Schie is op 17 april 2021 overleden. Hij was bestuurslid van De Zwaan sinds 2016. Hij was al een jaar ziek, en gaf de afgelopen maanden al aan dat hij er niet gerust op was… Vorig jaar tekende hij als bestuurslid nog bij voor een volgende periode van vier jaar... Naast het meebeslissen over alle bestuurszaken, was zijn aandachtsgebied het programma. Vaak overlegde hij met onze programmacoördinator over mogelijkheden voor een nieuwe cursus of invalshoek. Hij kwam vaak met goeie ideeën en boeken om dat te illustreren en te onderbouwen.

Bill praatte en filosofeerde graag over alles en nog meer. Altijd geïnteresseerd in de motieven en ideeën die mensen vormen, kortom: het verhaal van de ander.
Dat Bill theologie was gaan studeren was dan ook niet verrassend. Hij werd aalmoezenier bij de marine. Na zijn pensionering was hij als pastor betrokken bij de parochies in Heiloo, Akersloot en Limmen. In Heiloo “bij de waterput”- rond het Witte Kerkje was hij mede verantwoordelijk voor de programmering. Velen in Alkmaar kennen hem vooral van de Laatdiensten. Daar deed hij ook jaren als voorganger aan mee. Als reisleider had hij een grote schat aan ook nieuwe ervaringen. Zijn kennis van met name de katholieke leefwereld was groot. Daardoor missen we in hem een belangrijk bestuurslid met een heel karakteristieke inbreng.

Wij zullen zijn hartelijkheid, gedrevenheid en enthousiasme enorm missen. We wensen zijn vrouw Marga en de kinderen en de kleinkinderen heel veel sterkte toe voor al de dagen die nog komen zonder Bill. Mag Bill rusten in vrede. Zijn werken volgen hem na.

Sybren Rozendal, voorzitter De Zwaan.


 

Contact

Aanloophuis De Steiger
• 06 – 21 63 87 66
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Inloophuis De Zwaan
• 06 – 28 66 86 46
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ISBA noodfonds
• 06 – 30 40 55 00

 

Goed dat je er bent

dezwaan 002

In Inloophuis De Zwaan kun je zomaar even binnenwandelen. Je wordt welkom geheten, en krijgt een kopje koffie of thee aangeboden. Het is er warm en droog, het is er gezellig. Er is een stem die zegt: goed dat je er bent!

Vier ochtenden in de week ontvangen we gasten waarvan er een aantal heel vaak komen. Zij leven mee met elkaars wel en wee. Zoals in een huis inderdaad. En net als een gewoon huis wordt zo ook het 'huis' van De Zwaan een thuis. Daar is behoefte aan bij onze gasten. Wij merken: lang niet iedereen in onze stad heeft een 'thuis'. Daarom zijn we blij dat we onze gasten de sfeer van zo'n thuis kunnen bieden. Wie heeft dat niet nodig?

Naast de min of meer vaste gasten ontvangt De Zwaan ook incidentele bezoekers. Vaak komen ze om financiële hulp. Daarin helpt het ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar e.o.). Bij een kop koffie komen de verhalen los, en dan gaat het altijd over meer dan alleen de financiën. We merken: een plek waar tijd is voor de verhalen, is kostbaar...

Ons Inloophuis: uw steun meer dan waard!


Programma 

aarde

Klik hier voor ons programma.


Alkmaar Taal Thuis

ATT

In het najaar van 2019 is Alkmaar Taal Thuis een afdeling van Stichting De Zwaan geworden. Elke dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur wordt er taalles gegeven in wijkcentrum De Rekere, aan de Drechterwaard in Huiswaard I in Alkmaar.
Zowel Alkmaar Taal Thuis als De Zwaan zetten zich in voor de belangen van medemensen met verschillende culturele, religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden! We willen er voor hen zijn, onze aandacht afstemmen op de vragen en behoeften die er leven.

Steunpunt verlies en rouw

Elke derde dinsdagmiddag van de maand is er het Steunpunt Verlies en Rouw voor iedereen die een dierbare heeft verloren. Wanneer u een dierbare hebt verloren, kunt u behoefte hebben aan een plek waar aandacht en ruimte is voor uw verhaal en waar u verdriet en ervaringen kunt delen met lotgenoten. In die behoefte wil deze activiteit van De Zwaan voorzien. De middagen starten om 14.00 uur en eindigen om 16.30 uur.
lees meer


Spreekuur ISBA

Het ISBA houdt spreekuur op de woensdagmorgen tijdens de openingstijden van inloopcentrum De Zwaan (10.30-12.30 uur).


Alkmaar Stad van Compassie

compassieDe Zwaan is initiatiefnemer van Alkmaar Stad van Compassie. Inmiddels zijn we met een groep van twaalf mensen met heel verschillende achtergronden aan het onderzoeken hoe we in Alkmaar met (meer) compassie samen kunnen leven en werken. Wij laten ons inspireren door het Handvest voor Compassie zoals dat is ontwikkeld door een groep vertegenwoordigers van zes religieuze tradities o.l.v. Karen Armstrong. De kern van dit handvest is de oproep om anderen altijd zo te behandelen als je zelf behandeld wilt worden. Meer informatie via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 06 – 55 27 61 04 en op www.charterforcompassion.org, www.barmhartigheid.nl en www.handvestvoorcompassie.nl.


CHAJA – voor een persoonlijk gesprek

“Even in een rustige omgeving praten over dingen die voor mij belangrijk zijn”.
Eva Hali is al ruim 5 jaar hét gezicht en aanspreekpunt van Chaja, de afdeling voor een persoonlijk gesprek. In de afgelopen jaren zijn er veelal bezoekers van De Zwaan geweest die hier enkele keren, of voor langere tijd gebruik van hebben gemaakt. Ook is er een serie groepsgesprekken geweest, heel waardevolle bijeenkomsten. Maar Eva is niet alleen met haar aandacht beschikbaar voor de gasten van De Zwaan, ook voor mensen buiten De Zwaan bestaat de mogelijkheid een afspraak te maken om te praten over vragen en gebeurtenissen ‘uit het leven gegrepen’, om zo te zeggen. In een persoonlijk gesprek.
Een afspraak maken kan via het telefoonnummer 06 – 28 66 86 46.
Eva heeft vele jaren gesprekservaring als pastoraal werker en als vrijwilliger bij Inloophuis De Zwaan en bij Aandachtcentrum Stem in de Stad in Haarlem.