raam05.jpg

Open Kerk

Vier dagen in de week is de Evangelisch-Lutherse Kerk geopend. U kunt er binnenlopen om te kijken, een kaars aan te steken, even te gaan zitten, te bidden of om de gedachten te laten gaan. De kerk staat op de monumentenlijst.

Ook kunt u er informatie krijgen over de diverse Alkmaarse geloofsgemeenschappen. Brochures en boeken op het gebied van geloof en levensbeschouwing liggen ter inzage. In de kerk is altijd wel iemand aanwezig met wie u kunt spreken.