raam05.jpg

 

De Zwaan

De Zwaan wil aandacht hebben voor alwat leeft en bestaat, en met name voor wat in verdrukking komt. Zij schept een plaats waar deze aandacht gescherpt wordt en in praktijk wordt gebracht. De Zwaan laat zich daarbij inspireren door de joodse en christelijke traditie.

De Zwaan werkt zoveel mogelijk samen met de Alkmaarse geloofsgemeenschappen, het ISBA, de Laatdiensten en anderen.

 programma                      

Voor mensen die zich samen met anderen willen ontwikkelen, die zich willen laten inspireren of op zoek zijn naar bezinning biedt De Zwaan een programma aan met activiteiten als:
• cursussen
• meditatiebijeenkomsten
• lezingen

 

 open huis en open kerk 

Vier dagen in de week houdt de Zwaan open huis.
U kunt dan terecht voor informatie, gezelligheid bij een kop koffie, hulp.
Ook de naastgelegen Evangelisch-Lutherse kerk aan de Oudegracht is regelmatig open. U kunt er binnenlopen om te kijken, een kaars aan te steken, te bidden of om de gedachten te laten gaan. In de kerk is altijd wel iemand met wie u kunt spreken.

 

 het ISBA                          

Het ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar) is een vereniging waarin kerken en belangenorganisaties samenwerken om de materiële positie van mensen te verbeteren.
Voor wie materële hulp nodig heeft, kan het ISBA wellicht iets betekenen.
Het ISBA houdt spreekuur op de woensdagmorgen tijdens de openingstijden van inloopcentrum De Zwaan (10.30-12.30 uur).

 

 hulp bij levensvragen    

Het kan zijn dat u graag eens met iemand spreekt over iets dat u bezighoudt. Dat kan iets zijn dat u dwars zit, maar ook iets vrolijks; u wilt bijvoorbeeld trouwen en zoekt daarvoor een geschikte vorm. Misschien heeft u ook een vraag over geloven.
U kunt deze en andere vragen aan de gastvrouwen of -heren van de Zwaan stellen. Maar u kunt hiervoor ook terecht bij de de coördinator, Marleen Kramer-Purmer (072 - 502 17 73) of Eva Hali (06 28 66 86 46). Vertrouwelijk en zonder kosten.

 

 vieringen                        

Het leven vraagt om vieringen. Om uitdrukking te geven aan een gevoel van vreugde en dankbaarheid. Maar ook om moed te vinden. Of om het geloof te verdiepen.
Zo zijn er:

• de maandelijkse Laatdiensten in de Lutherse kerk
• kerstnachtdiensten
• kerkdiensten

Informatie over de Laatdiensten: www.laatdiensten.nl
Voor informatie over kerstnachtdiensten en andere kerkdiensten kunt u terecht bij de diverse geloofsgemeenschappen.          

Organisatie

Stichting De Zwaan is een oecumenisch centrum vanuit de geloofsgemeenschappen die zijn aangesloten bij de Alkmaarse Raad van Kerken.

Zoals iedere stichting heeft ook De Zwaan een bestuur. Elk jaar legt dit verantwoording af in zijn jaarverslag. Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf mensen.

De Zwaan heeft twee afdelingen, het inloophuis en het programma.

In het inloophuis in het Swaenennest op de Oudegracht kan men van dinsdag tot en met vrijdag van halfelf tot halféén terecht voor een kop koffie of thee, een luisterend oor en hulp. In het inloophuis werken ongeveer twintig vrijwilligers. Dit werk wordt gecoördineerd door Marleen Kramer. Zij is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 06 36 30 14 42.

Het programma omvat cursussen, lezingen en meditatiebijeenkomsten, die op verschillende locaties plaatsvinden. Het programma wordt samengesteld door de programmacommissie van De Zwaan en gecoördineerd door Annemarie Pronk. Zij is bereikbaar via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 06 55 27 61 04