header v2

Programma 2019/2020

Beste bezoeker van deze website,

Bij het begin van het nieuwe seizoen voor De Zwaan willen we ons laten inspireren door woorden van paus Franciscus. Hij vraagt ons de aarde te zien als ons gemeenschappelijke huis en alle andere levende wezens als onze ´huisgenoten´, die aan onze zorg zijn toevertrouwd.
Die gedachte is ook de basis voor het meerjarenbeleidsplan dat we onlangs als bestuur en coördinatoren van De Zwaan hebben opgesteld. Wat willen we met onze programma’s – zoals die ook op deze website zijn te vinden – bereiken?

  • Dialoog en verbinding bevorderen tussen mensen met verschillende culturele, religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden met als doel begrip en compassie voor elkaar en wederzijdse verrijking.
  • De beleving van eenheid en verbondenheid met de aarde en allen die haar bewonen bevorderen. Deze wekt het verlangen ‘van binnenuit’ begrip, liefde en compassie te ervaren en/of ontwikkelen voor ‘ons gemeenschappelijk thuis en onze medebewoners’ als basis voor een ecologisch verantwoorde ethiek en levensstijl.

Paradijsvogels

Een paradijsvogel is een tropische zangvogel met levendige en schitterende kleuren. Vogel van God, zegt Wikipedia. Samen met de oecumenische Laatdiensten hebben we deze bijzondere vogel tot thema voor dit seizoen gekozen. In figuurlijke zin zijn paradijsvogels bijzondere en eigenzinnige mensen. Wat kunnen wij van hen leren en hoe willen wij met hen omgaan?
In de Laatdiensten ligt dit seizoen de focus op mannen en vrouwen in de Bijbel die je ook paradijsvogels zou kunnen noemen. Er klinken verhalen die schuren, irriteren, maar ook verwondering en ongeloof oproepen.
In het programma van De Zwaan besteden we dit seizoen aandacht aan hoe we (willen) omgaan met het ander(s) zijn van anderen en van onszelf!

Ook namens bestuur en collega,
Annemarie Pronk
programmacoördinator

www.charterforcompassion.org
www.handvestvoorcompassie.nl
www.alkmaarstadvancompassie.nl
www.earthcharter.nl
www.laatdiensten.nl

Het programma voor het voorjaar staat vanaf december op deze website.