header v2

raam02.jpg

Archief

Nieuwsbrieven

Het archief van onze digitale nieuwsbriefen vindt u hier.

Documenten

Documenten die u kunt downloaden (Anbi-gegevens, het jaarverslag en meer) vindt u hier.

Kerk in Actie

I.v.m. een collecte van PKN Kerk in Actie is er gefilmd in Inloophuis De Zwaan.
Dit filmpje geeft een aardig beeld van het inloophuis.


(klik op het symbooltje met de 4 pijltjes voor volledig schermweergave.)

Inloophuis De Zwaan en Aanloophuis De Steiger hadden een gezamenlijke vrijwilligersmiddag!

Inloophuis De Zwaan en Aanloophuis De Steiger hadden een gezamenlijke vrijwilligersmiddag!
Op vrijdagmiddag 5 november werden alle vrijwilligers op de Oudegracht bij Inloophuis De Zwaan verwelkomd met een bakkie koffie/thee vanuit onze bakfiets. Er was een middag voor alle vrijwilligers georganiseerd om met elkaar en met onze beide organisaties kennis te maken. Beide inloophuizen bestaan al respectievelijk 27 en 21 jaar, als goede vrienden naast elkaar. De tijd is rijp om, nu we onder hetzelfde dak zijn, op meer terreinen samen te werken.
In de kerk was er een presentatie van alle activiteiten, dit is een mooi aanvullend aanbod. Daarna gingen we gezamenlijk op pad naar De Steiger. Onderweg was er een presentatie van het Welkom in mijn wereldproject, waarin Esther, Ron en Lute hun eigen ervaringen met dakloosheid in Alkmaar met de aanwezigen vrijwilligers deelden. In De Steiger was het warm en gezellig, er was een kopje soep en daar ging de kennismaking verder in kleine groepjes. We vertelden elkaar over een bijzondere ervaring in het Inloop/Aanloophuis, één van de vrijwilligers vertelde:
“Een bezoekster van De Zwaan met veel problemen wilde graag praten. We zijn in een hoekje gaan zitten en zij vertelde haar verhaal terwijl ze mijn handen vastpakte. Haar handen waren koud en mijn handen warm. Aan het eind van het gesprek waren mijn handen koud en haar handen warm, ze ging opgelucht de deur uit.”
De foto’s vertellen hun eigen verhaal...

vrijwilligersmiddag

30 oktober: gedenkmiddag - terugblik

Op zaterdag 30 oktober organiseerde het Steunpunt Verlies en Rouw in kerkelijk centrum 'de Blije Mare' een gedenkmiddag: voor iedereen die een dierbare mist.
Tijdens deze middag werd de naam genoemd en een lichtje gebrand voor iemand die je mist. Er werden 35 namen genoemd. Het was een ingetogen, mooie en warme middag.
Muzikale medewerking was er van Gregor Overtoom (viool) en Liesbeth Brinkman (zang)

Programma 

aarde

Helaas moesten we veel activiteiten van het afgelopen seizoen afgelasten i.v.m. het coronavirus.
Ook de voor het seizoen 2021/2022 kunnen de  activiteiten geen doorgang vinden.

!--
-->

Alkmaar Stad van Compassie

compassieDe Zwaan is initiatiefnemer van Alkmaar Stad van Compassie. Inmiddels zijn we met een groep van twaalf mensen met heel verschillende achtergronden aan het onderzoeken hoe we in Alkmaar met (meer) compassie samen kunnen leven en werken. Wij laten ons inspireren door het Handvest voor Compassie zoals dat is ontwikkeld door een groep vertegenwoordigers van zes religieuze tradities o.l.v. Karen Armstrong. De kern van dit handvest is de oproep om anderen altijd zo te behandelen als je zelf behandeld wilt worden. Meer informatie via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 06 – 55 27 61 04 en op www.charterforcompassion.org, www.barmhartigheid.nl en www.handvestvoorcompassie.nl.