verlies en rouwSteunpunt Verlies en Rouw voor de regio Alkmaar

Het Steunpunt Verlies en Rouw is er voor iedereen die een dierbare verloren heeft. Doel van het Steunpunt is een luisterend oor te bieden en gelegenheid te geven aan lotgenoten in rouw om elkaar te ontmoeten. Tevens is er veel informatie aanwezig over verlies- en rouwverwerking.
Het Steunpunt is ontstaan vanuit Oecumenisch Aandachtscentrum de Zwaan en wordt begeleid door Marja Ligterink en Eva Snieder-Nieuwhof, beiden ervaren rouwbegeleiders.
Het Steunpunt is elke derde dinsdag van de maand geopend van 14.00 uur tot 16.30 uur. 

Van 14.00 tot 14.45 uur is er inloop en kunt u elkaar ontmoeten en luisteren we naar uw verhaal.
Van 14.45 tot 16.30 uur wordt er een thema besproken of is er een workshop of andere activiteit. 


Agenda

boekentafel20 augustus: boekentafel
17 september: ‘gedichten over rouw’
15 oktober: ‘in liefdevolle herinnering’: schrijfworkshop Marja
2 november: ‘lichtmiddag’, herdenking gestorvenen
19 november: ‘feestdagen en rouw’: lezing Eva
17 december: ‘opruimen’: lezing


Boeken over rouw

Op 20 augustus is ons thema ‘boeken over rouw’.
Rouwen is voor ieder een onbekend terrein. Wanneer je een dierbare hebt verloren dan kun je overspoeld worden door allerlei emoties. Soms ook emoties die je van jezelf niet herkent of die je niet wilt accepteren. Of je sluit je af van verdriet omdat het te zwaar is om te dragen.
Troost kun je soms krijgen door te lezen over het verlies van een dierbare. Er zijn boeken met ervaringsverhalen waarin je veel herkenning en troost  kunt vinden. Hoe is een ander met verlies omgegaan? Soms kan een zin je diep raken of juist veel steun geven. Er zijn ook boeken waarin veel wordt uitgelegd over wat rouw met je doet. Ook daarin kun je veel herkennen. 
We willen je uitnodigen een boek waar jij veel aan hebt gehad, mee te nemen. Zo delen we onze rouw met elkaar. Wellicht wil je vertellen waarom dit boek je steun geeft of juist op een andere manier raakte en een kleine passage voor (laten) lezen. Niets hoeft, je kunt ook gewoon luisteren. 
We hopen je te zien op 20 augustus.

Voor meer informatie kun je ook bellen :
06 30 08 86 10  Marja Ligterink
06 11 44 56 37  Eva Snieder-Nieuwhof