verlies en rouwSteunpunt Verlies en Rouw voor de regio Alkmaar

Het Steunpunt Verlies en Rouw is er voor iedereen die een dierbare verloren heeft. Doel van het Steunpunt is een luisterend oor te bieden en gelegenheid te geven aan lotgenoten in rouw om elkaar te ontmoeten. Tevens is er veel informatie aanwezig over verlies- en rouwverwerking.
Het Steunpunt is ontstaan vanuit Oecumenisch Aandachtscentrum de Zwaan en wordt begeleid door Marja Ligterink en Eva Snieder-Nieuwhof, beiden ervaren rouwbegeleiders.
Het Steunpunt is elke derde dinsdag van de maand geopend van 14.00 uur tot 16.30 uur. 
Er wordt een bijdrage in de kosten van € 5,00 gevraagd.

Van 14.00 tot 14.45 uur is er inloop en kunt u elkaar ontmoeten en luisteren we naar uw verhaal.
Van 14.45 tot 16.30 uur wordt er een thema besproken of is er een workshop of andere activiteit. 


Agenda

boekentafel20 augustus: boekentafel
17 september: ‘gedichten over rouw’
15 oktober: ‘in liefdevolle herinnering’: schrijfworkshop Marja
2 november: ‘lichtmiddag’, herdenking gestorvenen
19 november: ‘feestdagen en rouw’: lezing Eva
17 december: ‘opruimen’: lezing
Gedichten

Op 17 september willen we aandacht besteden aan gedichten over verlies en rouw. Net als met ‘boeken over rouw’ (het thema van afgelopen keer) kun je ook veel troost krijgen van gedichten. Gedichten raken een andere laag in jezelf. Ze brengen gevoelens onder woorden waar je zelf soms geen woorden voor hebt. Zo kan een gedicht ook heel steunend zijn.
Je kunt zelf een gedicht of bundel meenemen waar je troost uit hebt geput en eventueel een passage (laten) lezen. Uiteraard kun je ook gewoon luisteren.

Voor meer informatie kun je ook bellen :
06 30 08 86 10  Marja Ligterink
06 11 44 56 37  Eva Snieder-Nieuwhof